12 Dzielnica

portal wielotematyczny

Jaką rolę pełni rezonans w profilaktyce raka prostaty?

Według danych rak prostaty jest na świecie drugim najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn. Chociaż powszechne stosowanie badań przesiewowych w kierunku antygenu swoistego dla prostaty w surowicy zdrowych mężczyzn spowodowało zmniejszenie śmiertelności związanej z nowotworami, korzyści tej towarzyszyło zwiększone wykrywanie i leczenie wielu nowotworów o niskim potencjale przerzutowym. Inaczej jest, jeśli chodzi o nowoczesny rezonans magnetyczny, który okazuje się mieć jeszcze większą skuteczność w tym zakresie.

Rak prostaty – jak rezonans może pomóc zmniejszyć śmiertelność?

Priorytetem w leczeniu mężczyzn z rakiem prostaty jest możliwość dokładnej oceny obecności klinicznie istotnych zmian, dokładnej oceny zakresu choroby w momencie rozpoznania oraz scharakteryzowania ryzyka przyszłej progresji, a rezonans magnetyczny prostaty daje takie możliwości.

Skorzystanie z tego badania pozwoli uniknąć niepotrzebnego nadmiernego leczenia u mężczyzn wpadających w ryzyko progresji. Rezonans zmniejsza też sytuacje, w których stosowane jest niedostateczne leczenie, które może przyczynić się do niepowodzenia leczenia ogólnie, szczególnie w przypadku mężczyzn decydujących się na aktywny nadzór lekarski.

Na czym polega istota rezonansu magnetycznego prostaty?

Kluczowe postępy, które przyczyniły się do zwiększonej użyteczności klinicznej obrazowania metodą rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego, obejmują:

  • zastosowanie magnesów o wysokim natężeniu pola,
  • zastosowanie cewki endorektalnej,
  • opracowanie nowego zestawu sekwencji obrazowania.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego oferuje coraz bardziej niezawodną wizualizację potencjalnie istotnych nowotworów prostaty, a tym samym wykazuje zalety jako sposób na lepszą selekcję pacjentów do biopsji i ułatwia bezpośrednie nakierowanie na zmiany chorobowe podczas biopsji. Rezonans magnetyczny prywatnie dostarcza również informacji do określania stopnia zaawansowania guza i monitorowania odpowiedzi na leczenie, jak zatem widać – niesie szeroki potencjał w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *