12 Dzielnica

portal wielotematyczny

Biegły sądowy na życzenie

Biegły sądowy to osoba albo zespół specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach i szerokiej wiedzy w danym zakresie. Powoływani są najczęściej na zlecenie sędziego, dla którego są ogromną pomocą. Szczególnie dotyczy to spraw rozwodowych. Trzeba pamiętać, że sądy wydają wyroki na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa. W przypadku zawiłych i trudnych spraw konieczne mogą stać się ekspertyzy czy wnioski specjalistów.

Kim jest biegły sądowy i jaka jest jego rola?

Biegły sądowy na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia może przyczynić się do zmiany wyroku. Jest ekspertem w określonej dziedzinie, a jego wnioski stają się podstawą wydania wyroku w sprawie. Musimy mieć na uwadze, że biegli sądowi posiadają różne specjalizacje. Najczęściej ich współpraca przebiega w zakresie medycznym – to psychiatra, psycholog, logopeda czy inny lekarz, jeśli zachodzi taka konieczność. Przy sprawach rozwodowych psycholog może ocenić relację między rodzicami a dzieckiem.

Okazuje się, że do jednej sprawy może być powołanych jeden biegły sądowy albo kilku. Zdarza się, że wyrażają oni odmienne opinie. Wtedy zadaniem sądu jest przychylenie się albo odrzucenie ekspertyz poszczególnych specjalistów. Co ważne, sędzia ma w tej kwestii zupełną dowolność i to on decyduje. Szczególnie pomocni są specjaliści przy sprawach takich jak rozwód. Warszawa to miasto, gdzie biegli sądowi towarzyszą coraz większej ilości spraw rozwodowych.

Powołanie biegłego sądowego na życzenie – czy potrzebna jest pomoc prawnika?

Strony sporu, którego finał znalazł się na wokandzie, mają prawo do powołania biegłego sądowego na życzenie. W tym celu należy wystosować właściwy wniosek, który sąd może przyjąć albo odrzucić. Jeśli zgodzi się na dodatkową opinię, wtedy strona wnioskująca może skorzystać z dowolnego specjalisty, który posiada odpowiednie uprawnienia. W tym celu przydatna jest lista biegłych sądowych.

Wniosek o powołanie biegłego sądowego można zawrzeć już w pozwie. Zazwyczaj dzieje się to jednak podczas rozprawy, na wniosek co najmniej jednej strony. Jednak zawsze należy szczegółowo uzasadnić konieczność powołania biegłego sądowego – z tego powodu warto zasięgnąć porady kogoś takiego, jak doświadczony prawnik. Rozwód – Warszawa czy inne większe miasta na pewno dysponują sporym wyborem dobrych kancelarii, więc warto się zgłosić po pomoc w sprawach rozwodowych.

Jeśli strony zażądają współpracy z niezależnym biegłym sądowym, to one obarczone zostają kosztami takiego postępowania. Istnieje tutaj również ryzyko przyjęcia albo odrzucenia przez sąd ostatecznych wniosków. Okazuje się jednak, że w wielu sytuacjach obiektywna ocena biegłego sądowego staje się jedynym ratunkiem. Przede wszystkim wtedy, gdy komplikacja zakresu sprawy utrudnia wydanie właściwego wyroku sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *