12 Dzielnica

portal wielotematyczny

Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który funkcjonuje głównie jako bliski współpracownik sądów rejonowych. Praca na tym stanowisku jest wymagająca głównie ze względu na konieczność stosowania różnych metod odzyskiwania należności od dłużników. Można śmiało powiedzieć, że komornik jest gwarantem tego, że dług zostanie należnie odzyskany, kiedy firmy egzekucyjne nie są w stanie tego zrobić. W dzisiejszych czasach zakres obowiązków komornika jest dość szeroki. Obowiązki osoby na tym stanowisku, to:

  • prowadzenie czynności na wniosek wierzyciela w obrębie kraju,
  • prowadzenie realizacji orzeczeń sądu,
  • odzyskiwanie długów zgodnie z prawem.

Warto dodać, że pracując na stanowisku komornika można narazić się np. agresywnym dłużnikom. W takich sytuacjach egzekutor ma pełne prawo do tego, aby zabrać ze sobą obstawę policji. Co ciekawe, komornika tak, jak wielu innych funkcjonariuszy publicznych obowiązuje tajemnica służbowa. Zwolnienie z tajemnicy możliwe jest tylko wtedy, kiedy ten będzie świadkiem w istotnej sprawie w sądzie.

Uwaga! Jako komornik będziesz zawsze zobowiązany do przekazania w ciągu 4 dni od czasu wyegzekwowania długu do wierzyciela.

Jak zostać komornikiem w Polsce? Najważniejsze wskazówki

Chcesz objąć stanowisko komornika sądowego w Polsce? Musisz spełnić kilka podstawowych warunków, a mianowicie:

  • ukończyć minimum 26 lat,
  • mieć polskie obywatelstwo,
  • ukończyć studia wyższe z zakresu prawa lub administracji,
  • nigdy wcześniej nie być karanym ani podejrzanym o przestępstwa publiczne lub skarbowe,
  • odbyć dwuletnią aplikację komorniczą oraz zdać egzamin państwowy.

Jak widzisz, wymogów odnośnie tego, aby objąć stanowisko komornika, jest wiele. Po spełnieniu warunków musisz złożyć wniosek do Ministra Sprawiedliwości poprzez prezesa sądu apelacyjnego. Po wykonaniu tej czynności poczekaj na rozpatrzenie wniosku, a w razie pozytywnej decyzji możesz objąć stanowisko komornika i rozpocząć działania np. w kwestii odzyskiwania wierzytelności lub prowadzenia licytacji komorniczych na terenie kraju.

Tekst przygotowany przy współpracy z : Kancelaria Adwokacka KCW Kielce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *