12 Dzielnica

portal wielotematyczny

Podstawowe rodzaje prac dyplomowych

Praca dyplomowa jest zwieńczeniem edukacji na różnym poziomie. Jest świadectwem zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Każdy z nas w toku nauczania jest zobowiązany do napisania jednej albo kilku takich prac. Wiele zależy od wybranej ścieżki rozwoju. Wyróżnia się tym samym pracę dyplomową, której obronienie jest ważne dla zdobycia tytułu technika jeszcze na etapie kończenia szkoły średniej. Kolejna praca to licencjacka, następna magisterska. Możemy też mówić o pracy doktorskiej oraz rozprawie habilitacyjnej.

O pisaniu pracy dyplomowej, która jest zwieńczeniem szkoły średniej o kierunkowym profilu zawodowym, nie będziemy dzisiaj pisać. Zajmiemy się raczej tymi, w przypadku których od autora wymaga się już specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Chodzi o pisanie prac dyplomowych, takich jak praca licencjackich na studiach I stopnia bądź dwustopniowych studiach magisterskich, praca magisterska, która pisana jest na koniec studiów II stopnia. Wyróżnia się także pracę inżynierską, którą pisze się na koniec studiów inżynierskich I stopnia albo w połowie studiów magisterskich.

W każdym przypadku autor musi zawrzeć nie tylko znaną teorię dotyczącą określonego zagadnienia. Wymaga się od niego tak dużej znajomości tematu, y był on w stanie stworzyć samodzielną, autorską kreację. Najczęściej autor porusza tematykę, którą poznawał w toku studiów, ale ma też obowiązek wykraczać poza jej obszar. Wykazuje w ten sposób zainteresowanie i szczegółową wiedzę w danym zakresie.

Pamiętajmy, że nie wystarczy napisać pracę dyplomową według określonego schematu. Tytuł zawodowy student otrzyma dopiero po jej obronieniu. Obrona pracy dyplomowej następuje w formie ustnej. Najczęściej student musi również zdać egzamin ustny – odpowiada na pytania, które dotyczą różnych zagadnień, jakie były poruszane w całym toku nauczania. Nic więc dziwnego, że przygotowanie do obrony to średnio kilka ciężkich miesięcy, podczas których student spędza większość dnia na przyswajaniu obszernego materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *