12 Dzielnica

portal wielotematyczny

Problemy w nauczaniu dzieci z autyzmem

Autyzm to zaburzenia na tle neurologicznym. Bardzo często przejawia się w dysfunkcjach percepcyjnych bądź poznawczych. Dzieci obarczone tego rodzaju zaburzeniami w większości mają problemy w nauce. Przede wszystkim chodzi tu o trudności w nawiązaniu komunikacji i interakcji społecznej. Co więcej, trudne zachowania potęgują u nich brak koncentracji uwagi, niemożność skupienia się a co za tym idzie, trudności w nauce.

Niestety, w Polsce nadal niewiele wie się o autyzmie a polskie szkoły publiczne są praktycznie nieprzystosowane są przyjmowania i sprawnej edukacji dzieci z tego rodzaju zaburzeniami. Nie tylko brak właściwych warunków w tym przypadku niepokoi. Ogromnym problemem okazuje się być niewystarczająco wyszkolona kadra. Nauczyciele uczący w publicznych placówkach nie przechodzą po prostu specjalistycznych kursów, na których mogliby zdobywać wiedzę z zakresu zajmowania się, otaczania opieką i nauczania dzieci z autyzmem. W efekcie zaburzenia mogą się pogłębiać a dziecko nadal popadać będzie w swój odizolowany od społeczeństwa świat.

W takich przypadkach najlepszą formą nauczania dziecka jest szkoła dla dzieci z autyzmem Warszawa. Nie tylko zresztą w tym mieście powstały specjalistyczne placówki, w których naukę połączoną z terapią mogą odbywać dzieci. To właśnie w takich szkołach organizowane są mniej liczebne klasy a opiekę nad uczniami sprawuje większa liczba nauczycieli. Co więcej, fachowo przeszkolona karda nie tylko uczy dzieci zgodnie z programem wytyczonym przez MEN, ale również realizuje odpowiedni terapię autyzmu. Każde dziecko traktowane jest w sposób indywidualny, zwraca się uwagę na jego potrzeby i oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *