12 Dzielnica

portal wielotematyczny

Bezpieczne konstrukcje na drogach

Do bezpiecznych konstrukcji na drogach na pewno możemy zaliczyć bariery drogowe. Powinny być one zastosowane do eliminacji lub co najmniej minimalizacji działania „ niebezpiecznego otoczenia drogi” na użytkowników ruchu drogowego. Chronią one nas przed zjechaniem np. z pasa ruchu, którym się poruszamy. Wykorzystuje się je przede wszystkim na mostach, wiaduktach kolejowych. Ochraniają nas również przed przydrożnymi drzewami.

Oferowane przez firmy bezpieczne konstrukcje posiadają bieżące i żądane przez system prawny pomiary zderzeniowe zgodne z normą PN-EN 1317-1/2 oraz aprobaty techniczne IBDiM.

Kiedy bariery drogowe powinno się wykorzystywać?

Na pewno gdy wysokość nasypu jest większa od 3,5 metra a nachylenie skarp jest bardziej strome, gdy u podnóża nasypu znajdują się obiekty lub przeszkody niebezpieczne dla eksploatatorów drogi, gdy nasyp ograniczony jest murem oporowym, na wszelkich wiaduktach mostowych oraz gdy w otoczeniu drogi znajduje się zalew, urwisko ,tory tramwajowe lub kolejowe.

Jeśli prowadząc na ulicy zauważysz bariery drogowe, daje to znak, że dany odcinek ulicy jest szczególnie niebezpieczny i trzeba zachować na nim nadzwyczajną przezorność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *