12 Dzielnica

portal wielotematyczny

Księgowa – jak nią zostać?

Chociaż praca na stanowisku księgowej jest dzisiaj bardzo popularna to nadal nie funkcjonują żadne studia wyższe, które kształciłyby typowo w tym kierunku. Oczywiście, uczelnie dysponują takimi specjalizacjami jednakże głównym kierunkiem nauczania jest ekonomia bądź zarządzanie. W polskim prawie nie funkcjonują nawet żadne rozporządzenia, które oficjalnie wskazywałyby na profil osoby, która może obejmować tego rodzaju stanowisko zawodowe.

Okazuje się również, że najczęściej same studia wyższe nie są wystarczające, by poznać tajniki księgowości i rachunkowości. Wpływ na to ma przede wszystkim zbyt mała liczba godzin, jaka poświęcona jest na tego rodzaju tematykę. Drugim czynnikiem są także zmieniające się wciąż przepisy praca pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego osoba, która chce pracować jako samodzielna księgowa bądź zatrudnić się w biurze rachunkowym musi dokształcać się uczęszczając na kurs księgowości. To właśnie tego rodzaju szkolenia dodatkowe dostarczają pełnej a przede wszystkim aktualnej wiedzy w aspekcie zawodowych obowiązków. Osoba taka może szukac pracy w takich miejscach jak biuro księgowe. Warszawa to miejsce gdzie najłatwiej znaleźć pracę.

To nie wszystko, bo aby zostać księgową stawiane są także inne warunki. Przede wszystkim pracownik tego rodzaju musi znać specjalistyczne programy komputerowe i nie mieć żadnych problemów z obsługą sprzętów biurowych. Co więcej, wymaga się od niego, by znał przynajmniej jeden język obcy w stopniu chociażby komunikacyjnym – najczęściej jest to język angielski.

 

Na stanowisko księgowej do biura księgowego nie nadaje się także każdy patrząc na cechy osobowości czy kompetencje wynikające z charakteru. Pracownikiem w tym zawodzie może zostać osoba skrupulatna, cierpliwa, odpowiedzialna, punktualna, posiadająca tzw. umysł ścisły. Księgowa musi wykazywać się idealną koncentracją uwagi, logicznym myśleniem oraz umiejętnością prowadzenia kilku spraw jednocześnie. Ponadto księgowa musi wykazywać się dobrymi kompetencjami komunikacyjnymi i sprawną obsługą klienta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *